PROCES DE RECENZARE – JOURNAL of Horticulture, Forestry and Biotechnology -
 

    Journal of Horticulture, Forestry and Biotechnology este o revistă ce publică lucrări ştiinţifice din domeniul horticulturii, silviculturii şi biotehnologiilor. Lucrările propuse spre publicare trebuie să conţină elemente teoretice şi experimentale importante, originale, să fie de actualitate şi să se încadreze în domeniile de cercetare existente. Lucrările se prezintă in extenso, în limba engleză, pentru a fi recenzate de către referenţii ştiinţifici, fiind împărţite pe arii tematice şi se repartizează referenţilor în funcţie de specialitatea fiecăruia. Recenzia durează o perioadă de 30 zile. În această perioadă de recenzare se verifică dacă lucrarea corespunde atât în ceea ce priveşte conţinutul ştiinţific cât şi forma de prezentare. Acceptarea sau respingerea articolului sunt comunicate în scris autorului principal, împreună cu observaţiile respective.
    În urma procesului de recenzare, fiecare autor primeşte, din partea echipei editoriale, un răspuns cu privire la publicarea lucrării ştiinţifice, dupa cum urmează:

1. Lucrare este acceptata
2. Lucrare va fi acceptată cu mici modificari
3. Lucrare este intoarsă spre revizuire şi retrimisă revistei
4. Lucrare este respinsa (in neconcordanta cu revista)

    În revista Journal of Horticulture, Forestry and Biotechnology îşi pot publica rezultatele cercetărilor oameni de ştiinţă şi studenţi din întreaga lume.

REFERENȚI ȘTIINȚIFICI

Prof.univ.dr. Alda Simion - Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului Timișoara, România
Prof.univ.dr. Apahidean Silviu - Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, România
Prof.univ.dr. Ardelean Marin - Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, România
Dr. Badea Elena – Academia Româna, Institutul de Biochimie, România
Prof.univ.dr. Băla Maria - Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului Timișoara, România
Prof.univ.dr. Corneanu Mihaela - Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului Timișoara, România
Prof.univ.dr. Dobrei Alin - Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului Timișoara, România
Prof.univ.dr. Glăman Gheorghe – Universitatea BIOTERRA, București, România
Prof.univ.dr. Horgoş Arsenie - Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului Timișoara, România
Prof.univ.dr. Iordănescu Olimpia - Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului Timișoara, România
Prof.univ.dr. Madoşă Emilian - Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului Timișoara, România
Prof.univ.dr. Pamfil Doru - Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, România
Prof.univ.dr. Șumălan Radu - Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului Timișoara, România
Prof.univ.dr. Vişoiu Dagmar - Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului Timișoara, România
Prof.univ.dr. Abrudan Ioan Vasile – Universitatea Transilvania, Brașov, România
Prof.univ.dr. Drăghia Lucia – Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinara Iași
Prof.univ.dr. Cantor Maria - Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, România
Prof.univ.dr. Hoza Dorel - Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinara București
Prof.univ.dr. Sestraș Radu - Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, România
Prof.univ.dr. Soare Marin – Universitatea din Craiova, România
Dr.ing. Atanas Atanasov - Institute of Agriculture and Seed Science “Obraztsov Chiflik”, Rousse, Bulgaria
Dr.ing.Barnóczki Attila - Onion Research Station Mako, Hungary
Prof.dr.Erdei Laszlo - University of Szeged, Hungary
Prof.dr. Lauer Karl Fritz - University of Applied Sciences Weihenstephan-Triesdorf, Germany
Dr.ing.Somogy György - Red Pepper Research and Development Ltd., Szeged, Hungary
Prof. dr. Thomas Ebertseder - University of Applied Sciences Weihenstephan-Triesdorf, Germany
Dr. Zellner Michael - Bavarian State Research Center for Agriculture Freising, Germany

    DOMENIILE DE CERCETARE

  • Horticultură și Peisagistică
  • Genetică și Biotehnologii
  • Silvicultură
  • Calitatea produselor de origine vegetală