Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara
Facultatea de Horticultură şi Silvicultură


Timisoara, Calea Aradului, nr.119

Tel: 0256/277006
Fax: 0256/277263

Persoană de contact:

Conf.dr.ing. Marcel DANCI
-secretar ştiinţific-

E-mail: marcel_research@yahoo.com
Tel: 0256-277021