INSTRUCŢIUNI DE REDACTARE A LUCRĂRILOR

Lucrarea se redactează în limba engleză.
Încadrarea textului într-un format A4 se va face în felul următor:
 - Top 3 cm
 - Bottom 2,5 cm
 - Left 2 cm
 - Right 2 cm.
Redactarea se va face în Microsoft Word, şi va cuprinde:
Titlul: în limba engleză, Arial, font 16, Bold, Justify.

Autorii: Arial, font 11, Bold, Justify, după cum urmează: numele urmat de iniţiala prenumelui (pentru autoare se va trece prenumele în întregime). La fiecare autor va fi prevăzut un număr (superscript) prin care se va menţiona (în rândul imediat următor, după autori) instituţia de la care provine, cu Arial, font 10, Justify (atât în limba română cât şi în limba engleză). La primul autor va fi prevăzut şi un asterix, menţionându-se (sub autori) adresa de email.

Rezumat: în limba engleză, maximum 20 linii, Arial, font 10, Justify.

Cuvinte cheie: în limba engleză, Arial, font 10, Justify.

Introducere: în limba engleză, fără titlul, Times New Roman, font 10, în două coloane egale fiecare coloană având dimensiunea de 7,86 cm şi spaţiul între coloane de 1,27 cm. Autorii se menţionează prin cifre în paranteză, conform bibliografiei.

Capitole: material şi metodă, rezultate obţinute, concluzii, bibliografie, scrise în limba engleză, Times New Roman, font 11, Bold, Justify.

Textul: se va redacta cu font 10, Times New Roman, Justify, în două coloane egale fiecare coloană având dimensiunea de 7,86 cm şi spaţiul între coloane de 1,27 cm. Tabelele, figurile şi imaginile vor fi prezentate pe întreaga lăţime a paginii. În tabele se poate scrie cu orice font în funcţie de încadrarea în pagină. Tabelele, figurile şi imaginile vor fi încadrate în text.

Bibliografia: se va scrie în ordine alfabetică, în modul următor: numele autorului iniţiala prenumelui (pentru autoare prenumele în întregime) – anul – titlul articolului, revista, pagina. Pentru cărţi: autorii – anul - editura, pagina. Redactarea se va face cu font 10, Times New Roman, Justify.